Förr & Nu del 7
Bangatan 24-26

I denna bildserie visar vi nya och gamla bilder från en och samma plats. Tanken är att belysa förändringar som skett på olika ställen i Majorna. Till detta ger vi några kommentarer om vad som skett skett genom årtiondena. Fler artiklar i serien finner du här

Bangatan, landshövdingshus, historia, majorna, göteborg, wallenstam, fasad, arkitekt, arkitektur, bygg-göta, banegatan, kvarteret signalen,
bangatan, banegatan, majorna, göteborg, hsb, wallenstam, hyra, lägenhet

Bangatan och dess brokiga bebyggelse har genomgått flera dramatiska förändringar genom årens lopp. Bilderna ovan, tagna på kvarteret Signalen på Bangatan 24-26, är ett av flera sådana exempel. Bangatan fick sitt nuvarande namn 1882 efter att den genomgått en omläggning under föregående år. Tidigare gick den under namnet Banegatan, efter den reparebana som var belägen på gatans västra sida. På den tiden var det en krokig, ganska anspråkslös gata med en något mer östlig sträckning än dagens. Gatan finns omnämnd redan 1786, men kan mycket väl ha funnits tidigare än så.

 

Den 10 november 1875 är ett klassiskt datum i Göteborgs historia, då gavs de första byggnadsloven för uppförande av landshövdingshus. Bostadsbyggandet i Göteborg hade under en längre tid varit reglerat av brandsäkerhetsskäl så att trähus endast fick byggas med två våningar. Att bygga stenhus var dyrt och att uppföra tvåvåningshus var olönsamt. Landshövdingshusen blev en sorts kompromiss, där nedanvåningen bestod av sten och de två ovanvåningarna av trä. Namnet har husen fått efter dåvarande landshövdingen Albert Ehrensvärd d.ä. som sanktionerade de första ritningarna. En av huvudanledningarna till godkännandet var att det rådde svår bostadsbrist i Göteborg. Med landshövdingshusen hoppades man få fart på nybyggandet, vilket man också fick.

 

Bild 1

Det högra huset på den översta bilden ritades 1875 av E. Petersson, redan innan de första byggnadsloven för landshövdingehus hade utfärdats. Det uppfördes under åren 1876 och 1877 och tillhör med andra ord Göteborgs allra första landshövdingehus. Det har en mycket sparsam utsmyckning, vilket är typiskt för de äldsta landshövdingehusen. Entrén till bostäderna är förlagda inne på gården, där även utedass och vedbodar var placerade. I huset fanns förutom bostäder också två butikslokaler. På bilden syns en klädbutik, tidigare har där legat en frisörsalong. I den andra lokalen ser man Backströms trädgårdsprydnader. Innan dess hade bland annat Ernst Hanssons diversebutik med fisk, frukt och konserver innehaft lokalen. Butiken som även hade en filial på Kommendörsgatan var verksam under årtiondena kring 1940. Runt 1960 var det en mer renodlad fiskbutik i lokalen.

Det sammanbyggda landshövdingshuset till vänster i samma bild var beläget på Bangatan 24, där låg en fotograf samt ytterligare någon butik.  Till höger utanför bilden låg under 1960-talet en rak- och frisörsalong samt ett skrädderi. Fotografiet är taget något eller några år före 1972, då hela huslängan jämnades med marken för att göra plats åt nya bostäder. Det är alltså en rivning som skett i relativt sen tid.

 

Bild 2

Dagens hus som ägs av Bygg-Göta tillhör inte gatans roligare, och visst hade det varit trevligare om man kunnat sparat landshövdingehuset. Samtidigt tycker jag att mycket av Bangatans charm ligger i just den hysteriska blandningen av stilar och tidsepoker. Huset på bilden uppfördes tämligen omgående efter rivningen 1972. Då hade redan en lång rad landshövdingshus på andra sidan gatan rivits och ersatts av de höga, vita husen som går under namnet "Vita Björn" (efter tomtnamnet med samma namn). Någon gång vid den här tiden asfalterades också Bangatan, som tidigare varit stenlagd. I dagens fastighet som sträcker sig mellan Bangatan 24-30 finns bland annat begravningsbyrå, antikvariat och frisör. En av de allra första hyresgästerna var "C. Johansson:s Läderaffär" som flyttade sin verksamhet hit från Bangatan 16 när huset var nybyggt. Johanssons butik var en riktig långkörare som hade runt 70 år på nacken innan den lades ner på 1990-talet.

 

 

Text: H. Johan Lundin  | 2013-07-15

Äldre foto hämtat ur boken "Landshövdingehusens Göteborg"

Nyare foto: H. Johan Lundin

Foto från 1961: Harald Wideen (Göteborgs Stadsmuseums samling)

Ritningen tillhör Göteborgs Stadsmuseum

 

Källor

Fredberg C.R.A. "Det gamla Göteborg del 1"

Föreningen Gamla Majgrabbar  "Julen 1974"

Föreningen Gamla Majgrabbar "Julen 1990"

Larsson, Ursula. "Landshövdingehusens Göteborg"

Lindstam, Carl Sigrid. "Göteborgs Gatumamn"

Västanfläkt "Julen 1943"

Västanfläkt "Julen 1949"

Göteborgs Stadmuseum

Wikipedia/landshövdingehus

Wiikipedia/Majorna)http://creativecommons.org


Ritning över det rivna landshövdingehuset på Bangatan 26 i Majorna
Annons för Ernst Hanssons butik i tidningen Västanfläkt 1943En av de första butikerna som flyttade in i den nya fastigheten på Bangatan 24-30 var Johanssons läderaffär. Butiken fanns kvar in på 1990-talet och hade då varit verksam i runt 70 år. Tidigare var den belägen en bit bort på Bangatan 16

Bangatan 26, som det såg ut 1961 med en fiskaffär i huset