Förr & Nu del 8
Bangatan 44-46

I denna bildserie visar vi nya och gamla bilder från en och samma plats. Tanken är att belysa förändringar som skett på olika ställen i Majorna. Till detta ger vi några kommentarer om vad som skett skett genom årtiondena. Fler artiklar i serien finner du här

klevabacken, majorna, göteborg, masthugget, bangatan, fjällgatan, historia

Ca 1900

shellmack, shellmacken majorna, bangatan, fjällgatan

2014

Mycket har hunnit hända sedan fotografen Axel Hartmann tog den översta bilden någon gång runt sekelskiftet 1900. Korsningen med Fjällgatan som leder upp mot Masthugget kan förvisso sägas finnas kvar, men består idag av en gångväg med en trappa upp mot Masthugget. Platsen där själva Fjällgatan möter Bangatan är flyttad och är idag belägen till höger, strax utanför bild. Däremot är husen på bilden borta och miljön ser ganska radikalt annorlunda ut idag. Sedan den första bilden togs har även spårvagnen hittat hit, det gjorde den i två etapper åren 1938 och 1939 då sträckan mellan Stigbergstorget och Godhemsplatsen anlades. Det enda som är sig likt i området är egentligen den gamla kyrkogården, belägen på andra sidan av bensinmacken.

 

Det närmaste huset på Bangatan 44 var ursprungligen uppfört som ett enplanshus under 1800-talets början. Vid den här tiden hade området en mycket lantlig prägel med ängar, åkrar och något enstaka hus. Själva gatan var nog mer att likna vid en stig. Under åren 1836-1864 ägdes och beboddes husets norra del av Lars Olsson och Maria Elisabeth Hermansson samt deras barn. Den andra delen ägdes av Jacob Hermanssons änka Helena Hermansson från 1852 fram till 1875.  Därefter övertogs den av Jolina Hermansson. På baksidan av huset ledde en enkel trappa upp till ovanvåningen.

När huset på nummer 46 uppfördes är inte känt, men förmodligen först ett antal decennier senare. Bakom huset och längs med gatan utanför bild, fanns även en lummig trädgård. Den var belägen bakom en låg stenmur. Vid tiden runt 1910 bodde stuveriarbetare Carl Johan Wictorin i huset.

 

Vi är lite osäkra på när de båda trähusen revs, men bilder från 1930-talet visar att de var i mycket dåligt skick och kanske fick de ge vika när spårvägen anlades under 30-talets sista år. Det äldsta av dem var direkt fallfärdigt och verkar ha stått öde ett tag. Efter att de revs stod ett par gamla skjul kvar på tomten och det berättas att platsen användes för att sälja julgranar under ett antal år.

Vi tar tacksamt mot mer information om de båda husen.

 

 

Text: H Johan Lundin  | 2014-03-10

Äldre foto: Axel Hartmann, runt sekelskiftet 1900

Nyare foto: H Johan Lundin, våren 2014


http://creativecommons.org