Drickautkörare från Bryggeri AB Kronan i Majorna

Tankar kring ett gammal fotografi

göteborgs historia, majornas historia, göteborg, bryggeri, kronan, majorna

Det fanns en tid när Majorna hade ett bryggeri som nästan kunde mäta sig med giganterna Pripps och Lyckholms. Det var beläget på Karl Johansgatan 23-29 och hade grundats av bröderna August och Christian Röhss, handlande G. D. Kennedy samt ingenjör Henrik Pripp år 1891. På den charmiga bilden från tiden kring sekelskiftet ser vi en av Bryggeri AB Kronans anställda drickautkörare.

 

Anläggningen i Majorna togs i bruk den 20 september 1892, efter ett omfattande byggnadsarbete under ledning av F O Peterson & Söner. I början av nästkommande år nådde ölen handeln och blev mycket tack vare kombinationen av Henriks Pripps yrkesskicklighet och bröderna Röhss riskkapital snabbt ett framgångsrikt och vinstbringande företag vars försäljningsområde sträckte sig långt utanför Göteborg. Produktionen bestod i huvudsak av Bayerskt öl och lagerdricka, men även pilsner och svagdricka förekom. De anställda uppgick vid sekelskiftet till omkring 130-150 arbetare, varav en tredjedel kvinnor. Både gällande försäljningsvolym och teknikutveckling närmade man sig Pripps som förstås höll ett vakande öga på konkurrentens verksamhet. 1902 agerade slutligen Pripps så som företaget alltid gjort sig känt för, genom att köpa upp konkurrenten.

Att Kronan valde att sälja verksamheten kan tyckas lite märkligt. Företaget hade precis byggt ut sin anläggning och inköpt mer mark på Allmänna vägen för framtida expansioner. Dessutom var ekonomin god och företaget gick med storvinst varje år. Konkurrensen på marknaden var visserligen stenhård och det fanns en stor överkapacitet. Även den allt strängare alkohollagstiftningen oroade många bryggerier. Detta beaktat, så såg framtiden ändå mycket ljus ut för Kronan. Och kanske sålde ledningen av den enkla anledningen att budet helt enkelt var för bra för att säga nej till. Köpesumman hamnade på strax under två miljoner kronor. Helt eniga var man nog emellertid inte, förgrundsgestalten Henrik Pripp valde att avgå som disponent direkt i samband med köpet.

Efter 1902 blev bryggeriet inordnat i Pripps organisation, men driften fortsatte till en början som tidigare. 1909 reducerades dock produktionen plötsligt till hälften. Kronan var på väg att fasas ut och 1917 lades bryggeriet ned och fastigheten i Majorna såldes till Göteborgs stad. Den vackra huvudbyggnaden står kvar på Karl Johansgatan och inrymmer numera Göteborgs miljöförvaltning.

 

Tyvärr känner jag inte till vem mannen som kör ekipaget är. Inte heller när och var bilden är tagen. Förmodligen rör vi oss några år in på 1900-talet och möjligen skulle det kunna vara John Karlsson som sitter på vagnen. Han arbetade som drickautkörare på kronan i nitton år, från 1898 till 1917 då företaget lades ner. Därefter fortsatte Karlsson att leverera drycker åt Sannalidens bryggeri.

 

 

Text: H Johan Lundin | 2014-08-06

Foto: Okänd fotograf

Fotokälla: Gamla Majgrabbars arkiv

 

Övriga källor:

Attman, Artur. Bryggerinäringen i Göteborg del 1

Sandberg, Peter. Det stora bryggeriet i hängmattan (Ur boken Majornas historia)

wikipedia.org  / higab.sehagmanstorp.com

Fler bilder i serien "Tankar kring ett gammalt fotografi" finner du
här


http://creativecommons.org