Förr & Nu del 9
Karl Johansgatan / Chapmanstorg (Majornas 1:a rote nr 117)

 

I denna bildserie visar vi nya och gamla bilder från en och samma plats. Tanken är att belysa förändringar som skett på olika ställen i Majorna. Till detta ger vi några kommentarer om vad som skett skett genom årtiondena. Fler artiklar i serien finner du här

chapmans torg, chapmanstorg, 1957, göteborg, majorna, bibliotek, EPA, armstrong

1957

Chapmans torg, majorna, göteborg, bibliotek, EPA

2014

Klockan klämtar för det gula trähuset i förgrunden. Det är eller snarare har varit utförsäljning i Armstrongs butik i Majorna. Året är 1957 och butiken har precis flyttat in i nya, moderna lokaler i det så kallade EPA-huset till höger i bild. Bakom har Chapmans torg börjat ta form och Karl Johansgatan är på väg att breddas. Den nya butiken invigdes måndagen den 29 april 1957 då man bjöd in Majborna på kaffe och kaka. Som för så många andra hus i området, fanns det dock ingen plats kvar för det gamla och senare samma år revs huset.

Chapmans torg så som vi känner det skulle dröja ytterligare något år innan det stod färdigt, det invigdes hösten 1962. Föregångaren till torget hette Timmermansplatsen, men kallades för ”Bracketorget” i folkmun efter fattighuset som låg där. Det var beläget något väster om nuvarande torg.

 

Mannen som startade Armstrong hette Johan Emil Armstrong och föddes i Göteborg den 24 juni 1872. Han var bara 22 år gammal och nyss hemkommen från studier och praktik i Amerika när han drog i gång rörelsen 1894. Hustrun hette Ebba Amalia Schölander och paret var bosatta någonstans i Majorna, inte omöjligt i huset på bilden.

Armstrongs fanns kvar fram till slutet av 1990-talet då en drygt hundraårig affärsrörelse försvann från Majorna. Det övergick då till att bli Nordiska Hemtextil. Platsen där det gamla huset låg, har som det framgår på den nyare bilden, förblivit obebyggd och ligger idag delvis där Karl Johansgatan går. Själva torget och dess bebyggelse är annars sig tämligen likt, så som det såg ut när det invigdes 1962.

 

Lite historisk kuriosa:

Till vänster utanför bild låg Floren’s smör- och speceributik som med sitt breda och spretiga sortiment närmast påminde om en lanthandel (det fanns kvar en kort tid efter att Armstrong revs). Vid tiden för fotograferingen drevs det dock i annan regi och hade nog även normaliserat sitt sortiment. Ännu ett steg till vänster låg Georg Asserlinds Järn- & färghandel följd av Theodor Nilssons handelsbod (senare Alfred Helgessons och efter honom Birger Janssons)

Till höger om Armstrongs låg ”Judens” affär med leksaker och kortvaror samt ett bageri. Den fastigheten revs 1955 för att ge plats åt det nya punkthuset på bilden, där Armstrong flyttade in. Överhuvudtaget var området lite av dåtidens ”köpcentra” där även det en gång så livliga Kusttorget med sin torghandel bidrog med sin kommers.

 

 

Text: H Johan Lundin  | 2014-04-30

Äldre foto: Troligen Torvald Bengtsson (Göteborgs Hembygdsförbund)

Nyare foto: H Johan Lundin, 30 april 2014


http://creativecommons.org