Förr & Nu del 10
Allmänna vägen 23 / Kaptensgatan

 

I denna bildserie visar vi nya och gamla bilder från en och samma plats. Tanken är att belysa förändringar som skett på olika ställen i Majorna. Till detta ger vi några kommentarer om vad som skett genom årtiondena. Fler artiklar i serien finner du här

allmänna vägen, kaptensgatan, majorna, göteborg, charkuteri, slakteri, historia, karlberg,

1919

kaptensgatan, allmänna vägen, arkitektur, majorna, göteborg, lägenhet, lediga lägenheter,

2014

Utan ledtrådar är det praktiskt taget omöjligt att förstå att vi befinner oss vid korsningen Allmänna vägen och Kaptensgatan i Majorna. Bilden är tagen 1919 framför Karlbergs charkuteri på Allmänna vägen 23 och till vänster skymtar man Kaptensgatan och några av dess landshövdingshus. Den gatan fick sitt namn 1882 och är precis som flera av granngatorna uppkallad efter olika sjömanstitlar.

Gustaf Karlberg var född i Habo, en bit nordväst om Jönköping år 1870. Charkuterirörelsen tillhörde de ledande i Majorna och omfattade även en filial som var belägen på Karl Johansgatan 19. Familjen hade ett eget slakteri som försåg de båda butikerna med diverse charkuteriprodukter. Det var beläget strax bakom butiken, en liten bit ner till höger på Kaptensgatan. En gissning är att det är Gustaf som står längst ut till vänster, med sina söner bredvid och möjligen hustrun Anna Matilda Svensson längst till höger.
Gustaf Karlberg började arbeta som charkuterihandlare redan i unga år och av allt att döma har han drivit butiken på Allmänna vägen redan under 1800-talets sista år. Därmed var han med om den stora omvandling som branschen genomgick i slutet av 1890-talet. Efter omfattande utredningar hade riksdagen beslutat att reglera utövningen för att få bukt med den dåliga kontrollen och de sanitära olägenheter som präglade köttbranschen. Problemet kan delvis sägas ha uppstått som en bieffekt av skråväsendets avskaffande och införandet av näringsfrihet i mitten av 1800-talet. Lagen angående köttbesiktning och slakthus antogs 1897 och med denna blev det inte längre tillåtet att slakta och sälja charkuteriprodukter hur som helst.
Sönerna tog med tiden över charkuterirörelsen, men lär inte ha kommit särskilt bra överens. Kanske var man oense om inriktningen för efter en tid kom rörelsen att förändras en del. Även om charkuteriprodukterna fick en fortsatt viktig roll så var de båda butikerna mer att betrakta som vanliga livsmedelsbutiker under de senare åren. Förmodligen avvecklade bröderna också själva slakteriet efter en tid.

Tittar man noga kan man se ett par reklamskyltar som speglas i det vänstra skyltfönstret, bland annat en sockerskylt. De kommer från John S. Nilssons speceriaffär och hade fotografen vänt sig om hade vi sett butiken belägen i samma hörn där Café Columbus numera håller till. Det var en relativt stor och välsorterad butik som låg här under många år och som lockade kunder även utanför de närmaste kvarteren. Hade vi i stället riktat blicken åt höger mot grannfastigheten, hade vi sett ett lågt trähus där det längre fram i tiden låg en möbelaffär. Den ägdes av Pontus Carlsson och hade flyttat hit från Långgatorna i samband med en rad rivningar. Mellan de båda husen fanns en port som ledde in till en innergård.

Om dagens bild som är tagen i december 2014 är inte mycket att säga. Korsningen Allmänna vägen och Kaptensgatan ligger kvar på samma plats, men dess omgivning är radikalt förändrad. Charkuteriet och landshövdingshusen till vänster är precis som mycket annat på Kaptensgatan rivet och kvarteret präglas idag starkt av Bostadsbolagets ganska fantasilösa lägenhetskomplex från slutet av 1980-talet. En beklaglig detalj är att fasaderna längs Allmänna vägen helt saknar förutsättningar för butiker eller annan näringsverksamhet, vilket gör att gatan dör en aning här. Däremot är det föredömligt att denna del av Allmänna vägen gjorts om till gågata, det borde man se till att gälla även för sträckan mellan Stigbergstorget och Djurgårdsgatan.


Text: H Johan Lundin | 2015-07-02
Äldre foto: okänd fotograf (Gamla Majgrabbars arkiv)
Nyare foto: H Johan Lundin
Fler historiska artiklar finner du
härhttp://creativecommons.org