Dalheimers hus

 

Dalheimers Hus på Slottsskogsgatan är ett centrum för funktionshindrade och andra med behov av rehabilitering och sjukgymnastik. Här finns bl.a. bad, gym, sammanträdeslokaler, restaurang och hotell. Dessutom anordnas det olika kulturevenemang som konserter och teaterförställningar i huset som också fungerar som ett konferenscenter och boende. Dalheimers Hus är resultatet av en donation som Fritz Dalheimer skänkte Göteborgs stad 1922. Själva huset stod dock inte klart förrän 1974.

På Dalheimers Hus finns det mesta för de med funktionshinder eller behov av rehabilitering, bland annat finns bassäng och gym som är öppet för alla som har läkar- eller sjukgymnastremiss, synligt funktionshinder eller är medlem i någon handikappförening. Man har också en boendedel för funktionshindrade och en hotelldel som är öppen för allmänheten. Öppen för allmänheten är också restaurangen (som heter Fritz) där man kan äta dagens lunch och många av de evenemang som Dalheimers Hus anordnar som kan vara allt från konserter till mindre festivaler eller teateruppsättningar. Enklast att få reda på mer om vad Dalheimers Hus gör och vilka evenemang som finns i kalendern får du genom att besöka deras hemsida på www.dalheimershus.goteborg.se.

 

Fritz P Dalheimer

Fritz P Dalheimer, en rik godsherre som bland annat verkat i Göteborg, gick bort 1922. I sitt testamente hade han delat upp sin förmögenhet i två delar, en som skulle gå till Stockholm och som skulle gå till Göteborg, där han ville att pengarna skulle komma "blinda, lytta eller eljest vanföra personer" till godo. Men först skulle pengarna förvaltas under 40 år för att växa till sig. Här i Göteborg valde man, efter att de 40 åren förflutit, att använda pengarna till att bygga ett hus för funktionshindrade som stod klart 1974. Huset fick förstås namnet Dalheimers Hus medan restaurangen passande nog fick namnet Fritz.

 

Text: Tobbe Johansson | 2008-06-01

Foto: Johan Lundin


http://creativecommons.org

dalheimers hus, lars stock
Dalheimers hus uppfördes 1974 med pengarsom donerats av Fritz P Dalheimer.
Konstverket i förgrunden är Lars Stocks "Vårdträdet". Foto H Johan Lundin