Tankar kring ett
gammalt fotografi

I denna artikelserie fördjupar vi oss kring enskilda fotografier och de berättelser som kan tänkas gömma sig i dem. Här lämnar vi utrymme för såväl mer faktabetonade skildringar som högst personliga reflektioner kring innehållet. Har du någon bild liggande där hemma som du skulle vilja att vi lyfter fram, hör då gärna av dig.


● 
Carnegies porterbruk
    Följ med på ett besök vid det anrika porterbryggeriet år 1915

 

●  Bangatan
    Vi har tittat närmare på en bild från 1938 då spårvagnsrälsen lades

 

●  Basarbron och Kungstorget
    Basarbron uppfördes 1887. Vi har tittat närmare på ett foto från 1901.

Bryggeri AB Kronan
   Läs mer om anrika bryggeri Kronan på Karl Johansgatan

Kaserntorget
   Mycket har förändrats sedan 1939 då Otto Thulin knäppte sin bild utanför
   Göteborgs handelsbank på Kaserntorget 2.

"Ko-Larsson" i Gårda

   Tankar kring ett fotografi från 1892 och den försvunna Dämmevägen i
   stadsdelen Gårda

●  Gröna vallen i Majorna
    Vi har studerat ett fotografi från en bandymatch på Gröna vallen

Göteborgskamraterna

   1917 var IFK Göteborg en klubb i medgång. Vi har tittat närmare på en lagbild

   som togs detta året.


Göteborgs Roddklubb

   1921 fångade en okänd fotograf några medlemmar ur Göteborgs roddklubb
   under ett träningspass i Säveån
.

Göteborgs Mekaniska Verkstad
   Ett av Göteborgs mest klassiska företag av många mer känt som Götaverken

Hörnbergskagården & Axel Forsbergs choklad & konfektfabrik
   En historisk tillbakablick kring området vid Jaegerdorffsplasten

Kälkåkning på Majberget
  
Majberget har en gammal och intressant historia. Vi har tittat närmare på ett
   fotografi från korsningen Mariebergsgatan och Tellgrensgatan.

Kennedyhusen
   Försvunna karaktärshus vid Djurgårdsplatsen

Långedrags sommarrestaurant

   Vi flyttar oss tillbaka till söndagen den 23 augusti 1931 och en bil som
   stannat utanför den klassiska sommarrestauranten i Långedrag.

Nils Berghamn och Jonsereds stora löfte
  
Vi har tittat närmare på en spännande lagbild från 1971

Rangströmska trädgården
   1940 stod Björn Harald på Masthuggstorget, med kameran riktad mot mot
   Andra Långgatan. Av motivet återstår idag ingenting.

Renströmska badanstalten

   En en svunnen badepok i Majorna

Skridskoåkning vid Lundbyvassen
   Följ med oss till andra sidan älven, innan Lundby exploaterades.

Spårvagnslinje 3
   En berättelse från den elektriska spårvagnens barndom
Olssonska gården vid korsningen Allmänna vägen och nuvarande TellgrensgatanDen så kallade
Rangströmska trädgården vid Masthuggstorget år 1940


Gårda, Göteborg, 1800-tal, 1890-tal, 1892, Dämmevägen, folksamling, historia, rote, fabriksgatan, rantorget,
En av Göteborgs många barnrika gårdar i slutet av 1800-talet. Just denna är belägen i kvarteret Örnen i stadsdelen
Gårda. Foto: Gamla Gårdapojkar.Kennedyhusen vid Djurgårdsplatsen. I bakgrunden uppförandet av Vita Björn.