Göteborgs dramatiska teater

 

Sedan drygt tre år tillbaka huserar Göteborgs Dramatiska Teater i Majorna, i en lokal i Stigbergsliden. Teatern har under den tiden lyckats bli en intim kvartersteater som även lockar publik från hela staden.

Utanför huset intill Henriksberg i Stigbergsbacken brinner en marschall, fasaden på byggnaden är svagt upplyst och det ringlar en liten kö på trottoaren. Sedan några år tillbaka ligger här Göteborgs Dramatiska Teater. En låg röd trappa leder ner till foajén där förväntansfulla gäster väntar, flera med ett glas vin i handen. Det är lördag och sista helgen som pjäsen Boet ges, och efter flertalet recensioner som varit mycket positiva i media under de senaste veckorna verkar publiken ha hittat hit. Det är första gången som Kafkas novell sätts upp i dramatisk form i Sverige. För dramatiseringen står Hans Blomqvist som även har regisserat stycket tillsammans med Anna Hjertén Grahm. Novellen blev Kafkas sista verk och publicerades först efter hans bortgång i lungtuberkulos. Den är skriven i början av tjugotalet och handlar om en varelse som byggt sig ett bo under jorden där han lever i sina gångar.

Boet är en monolog om ensamhet och paranoia som under femtio minuter imponerande förs fram av skådespelaren Erik Åkerlind.

 

Teater för samtiden

Pjäsen följer novellen näst intill troget med viss bearbetning. Det är just en bra text som ofta ligger till grund för pjäsval för Göteborgs Dramatiska Teater, själva berättelsen och teaterstycket i sig. En annan idé för teatern är att pjäserna ska vara angelägna för samtiden och att de inte ska väja för svåra frågor. För  trots att Boet skrevs 1923 väcker pjäsen många tankar till nutida samhällsfenomen som extrempolitiska vindar och de senaste årens händelser med isolerade paranoida personer.

 

Dialog med besökarna

Oftast brukar ett samtal mellan aktörerna och publiken hållas efteråt där man får dryfta frågor och funderingar. När frågan om tolkningen av texten kommer upp förklarar regissören och Kafkaöversättaren Hans Blomqvist att de jobbat med stycket sedan i våras, och därför haft tid att hinna ändra flertalet gånger efter hand.

 

- Ett tag under bearbetningen var den väldigt uttalat politisk, men vi valde istället att försöka hålla den öppen för tolkningsmöjligheter.

 

Erik Åkerlind fyller i och förklarar,

 

Vi i gruppen har varit lika öppna i processen med Boet, som själva texten är.

 

Flyttade till Majorna 2009

Teatergruppen har funnits sedan 2004, då de träffades under en sommarteater i Slottsskogen, och först var det tänkt att de bara skulle fungera som en plattform. Men gruppen bildades och under de första åren flyttade de runt på olika scener i Göteborg,  tills de kom över lokalen i Majorna. Efter en ganska omfattande renovering med handikapptrappa och ljudisolerad vägg ut mot spårvagnstrafiken, slogs dörrarna upp i slutet av november 2009. Första pjäs ut var Henrik Ibsens ”Hedda Gabler” och sedan dess har repetoaren varit bred med pjäser som till exempel Strindbergs ”Den starkare”, Dennis Kellys ”Kärlek och pengar” om köpbegär och Rebecca Gilmans ”The Glory of Living” om utsatta människor i amerikansk underklassmiljö.

Den intima lokalen rymmer en publik på fyrtio till sextio personer, beroende på föreställning och möblering. Det är nog inte alla som känner till att det finns en teater i Stigbergsliden, inte ens majornaborna själva. Som för många friteatrar har Göteborgs Dramatiska Teater svårt att nå ut

 

Det tar tid att etablera sig och vi har små medel till marknadsföring, säger Erik.

 

Ett sätt att hitta nya besökare kan vara att använda andras kanaler genom olika samarbeten. I våras gästspelade Jessica Zandén med sin pjäs ”Min mormor Gladys”, som blev mycket uppskattad, och då kom en helt ny publik till teatern. Lokalen har även hyrts ut till olika aktörer som anordnat kvällar med poesiuppläsningar, musikspelningar och standup. Göteborgs Dramatiska Teater är positiv till samarbeten och gränsöverskridande projekt.

 

- Det är i samarbeten som det intressanta kommer fram”, förklarar Erik.

 

Högklassig teater

Men oavsett om det är samarbeten eller den egna repertoaren så bjuder ofta Göteborgs Dramatiska Teater på intressant kultur, så även Boet. I dagsläget finns inga bestämda planer på att sätta upp pjäsen igen, men man kan alltid hoppas så att fler får möjlighet att se den. Om inte, så kommer det säkerligen fler intressanta och välspelade stycken framöver. För har man väl hittat hit en gång kommer man nog troligen tillbaka. Och har man ännu inte hittat hit så är det hög tid att upptäcka Majornas egen högklassiga teaterscen.

 

 

Text: Jennie Wangel | 2012-11-30

Foto: Åsa Båve

Hemsida: www.goteborgsdramatiska.se
http://creativecommons.org

Göteborgs dramatiska teater

franz kafka, boet, teater, dramatisering

erik åkerlind, teater, göteborg, majorna, spela teater, amatörteater

erik åkerlind, teater, göteborgs dramatiska teater
Erik Åkerlind spelar rollen som Varelsen i Kafkas Boet