Göteborgs hamns historiska bildarkiv öppnas för allmänheten

 

Nyfiken på hur Skandinaviens största hamn såg ut vid sekelskiftet? Eller hur det såg ut när Skandiahamnen byggdes på sextiotalet? Idag öppnar Göteborgs Hamn upp sitt historiska bildarkiv för allmänheten på sin webbplats.

Äldre göteborgare minns med nostalgi när godsfartygen lade till i centrala Göteborg. Kaffe, te och bananer lossades under livliga former och spred härliga dofter omkring sig. Hundratals lyftkranar svängde sina bördor av lådor, balar, buntar, fat och stockar mellan kaj och lastrum. Det var fullt av folk, rop, kolrök, ånga och gnistregn. Idag öppnar Göteborgs Hamn upp sitt historiska bildarkiv för allmänheten på sin webbplats. Den historiska bildbanken tar dig tillbaka i tiden!

 

- Göteborg är en hamnstad och det är många som har koppling till hamnen. Vi är glada att fler nu kan ta del av den här gamla göteborgska bildskatten, säger Cecilia Carlsson, kommunikationschef, Göteborgs Hamn AB.

 

Majoriteten av bilderna är från 1950-talet och framåt. Totalt sett finns 288 fotografier och bilder i den nya historiska bildbanken. Bilderna har digitaliserats i samarbete med Sjöfartsmuseet Akvariet och Kjell Svensson, pensionerad pressansvarig på Göteborgs Hamn AB

 

I bildarkivet är bilderna taggade med årtal och har en beskrivande bildtext. De är också indelade i olika kategorier och sökbara. Här hittar du hamnens historiska bildarkiv: www.goteborgshamn.se/historiskabilder

 

 

För mer information kontakta Mette Ludvigsson Ramquist, kommunikatör, Göteborgs Hamn AB.

Tel: 031-368 77 15

epost: mette.ramquist@portgot.se

 

 

stigbergskajen, hisingen, båt, fartyg, pontonkran, 1967, 1960-tal, sjömanshustrun, masthuggskyrkan, majorna, göteborg, m/s sanguity
fiskhamn, göteborg, majorna, 1968, tåg, göta älv, 60-talet, båtar, fiskebåtar, sverige, fiskeflotta, historia

Här ser vi M/S Sanguity när hon passerar Stigbergskajen på väg till Storbritannien. Bilden är tagen 1967 från pontonkran "Chapman" under gång. Den långa fastigheten vid hamnkanten är Amerikaskjulet, där bakom reser sig Sjöfartsmuseet och Sjömanshustrun. Foto: Göteborgs Hamn AB

När denna bilden togs vid Göteborgs Fiskhamn 1968, transporterades fortfarande stora delar av den landade fisken med tåg. Rälsen revs upp i

samband med anläggandet av Oscarsleden några år senare och idag sker transporterna nästan uteslutande med lastbil. Foto: Göteborgs Hamn AB