Göteborgs konstnärsklubb

 

För den som är intresserad av seriös konst rekommenderas ett besök i Galleri Majnabbe. Varje vår och höst arrangerar Göteborgs Konstnärsklubb utställningar av både traditionellt och mera avantgardistiskt slag.

Göteborgs Konstnärsklubb bildades på klassiska Hotell Eggers den 16 februari 1933 med syfte att samla bildkonstnärer i Göteborg med omnejd. Till första ordförande valdes konstnären och Valands Konstskolas föreståndare Sigfrid Ullman. I början var det en helt mansdominerad klubb, men nu domineras den snarare av kvinnor.

1940 startade konstnärsklubben, med tecknaren Gunnar Wallin i spetsen, tidskriften Paletten. I början var det en mycket lokalt förankrad tidskrift men under åren har dess innehåll förändrats och innefattar sedan länge såväl nationella som nordiska konstriktningar. Under 52 år var klubben ansvarig utgivare och garant för att skriften kom ut med fyra nummer per år. Idag är Paletten Sveriges äldsta konsttidskrift och finns förstås också på nätet:www.paletten.net

Klubbens historia har inte varit helt friktionsfri. 1954 bildades efter en längre tids kontroverser Grupp 54. Denna utbrytargrupp existerar fortfarande och driver idag Galleri 54 på Kastellgatan.

 

Kustens hus

Sedan början av 1970-talet håller Göteborgs Konstnärsklubb till på bottenvåningen i anrika Kustens hus i Majorna. Huvudbyggnaden, som delas med föreningen Visans vänner, är ett av Majornas äldsta hus. Troligen uppfördes det redan på 1780-talet som bostadshus för de anställda vid Kustens varv. Det är med andra ord en riktig kulturklenod, väl värd ett besök bara i sig. I samma lilla reservat finner man även Taubehuset, också det uppfört under slutet av 1700-talet.

 

Hög kvalité på konsten

Göteborgs konstnärsklubbs utställningar på Gallerie Majnabbe bjuder på stor variation av både traditionellt och mer avantgardistiskt slag. Här finns allt från skulpturer till måleri med arbeten i högst varierande tekniker. Sammanlagt brukar man hinna med ett dussin utställare per år och standarden är oftast mycket hög. Programmet består i regel av en blandning av medlemmar och utomstående bildkonstnärer.

 

Öppettider

Galleri Majnabbe är öppet för allmänheten onsdagar 12-18 samt torsdag till söndag mellan 12-16. Enklast tar man sig dit genom att hoppa av vid hållplatsen Chapmans torg. Därifrån är det bara tre minuter promenad i riktning mot älven, adressen är Taubegatan 9. Entrén är gratis.

 

Text:  Johan Lundin | 2011-02-03

Officiell hemsida: www.ramverk.se/majnabbe


http://creativecommons.org

kustens hus, majorna, majnabbe, göteborgs konstnärsklubb,
Anrika Kustens hus ligger på det så kallade Majnabbeberget,

precis ovanför Stena Lines Tysklandsterminal.


Oscarsleden, göteborg, majorna
   Konstlokalens omgivning lämnar en del att önska.. Kanske är
det dags att lämna tillbaka närheten till vattnet till invånarna?