Göteborgs Mekaniska Verkstad

Tankar kring ett gammal fotografi

Göteborgs mekaniska verkstad, keillers, verkstad, mekanisk vekstad, keillers varv, varv, skeppsvarv, göteverken, 1841, alexander keiller,

Det är 1890-tal och Göteborgs mekaniska verkstads chefer och tjänstemän har samlats för att fotograferas. Alla bär tidsriktiga hattar. De flesta har mustasch. Och alla är förstås män i medelåldern och uppåt…

I dagligt tal gick firman på Hisingen under namnet Keillers verkstad eller Keillers varv efter den familj som grundade och ledde verksamheten från 1841 och en bit in på 1900-talet. Det hade ursprungligen hetat ”Keillers Werkstad i Göteborg” men ändrat namn till "Göteborgs Mek. Werkstads Aktiebolag" i samband med en konkurs på 1860-talet. Grundaren var en skotsk affärsman vid namn Alexander Keiller som invandrat till Sverige 1825 som ett led i familjens trävaruaffärer i landet.

 

Verksamheten gick bra och växte med tiden, men bara något år efter att denna bild togs skulle männen vi ser komma att ställas inför en stor utmaning. Natten till julafton 1898 utbröt en våldsam brand som ödelade stora delar av anläggningen. Delar av den var precis nyuppförd och det hela upplevdes förstås som väldigt förödande, men på sikt kanske det fick en positiv effekt då det varv som snabbt reste sig ur askan kom att stå betydligt bättre rustat för framtiden. Idag känner vi det som Götaverken, ett namn det fick 1906 i samband med att släkten Keiller lämnade från sig ledningen. På 1910-talet hade företaget växt och intagit positionen som landets ledande skeppsvarv och en bit in på 1930-talet räknas det som ett av världens största skeppsvarv. Dess roll och betydelse för Göteborg har förstås varit enorm genom åren.

 

Kanske tänker någon på Keillers park i sammanhanget, detta natursköna område vid Ramberget. Det skänktes av James Keiller till Göteborgs stad 1907, för att åstadkomma en ny och efterlängtad folkpark.

Nedan följer en förteckning över männen på bilden.1:a raden fr. v. Elander (försäljningslokalchef, Duff (kontorist), Arnell (tidskrivare), Svensson (butiksbiträde), Wallström (ritare),Jernberg (kontorist), Sillén (maskinkonstruktör, Storck (kontorist) Berger (ingenjör).

2:a raden fr. v. Blom (ritare), Lundgren (bokhållare), Åman (inspektor), Grönberg (verkmästare), Björner (ingenjör), Esping (ingenjör), Dymling (bokhållare), Davidson (ingenjör), Gustafsson (ingenjör) Svensson (kontorist).

3:dje raden fr. v. Elander (förrådschef) Wallman (ingenjör), Eneroth (ingenjör), Nord (kontorist), Mellgren (ingenjör), Svensson (kontorist), Israelsson (inspektor), Zackrisson (ingenjör), Bergström (vaktmästare).

4:e raden fr. v. Edholm (gjutmästare), Lundin (kassör), Persson (ritkontorschef), Keiller j:r (överingenjör), Keiller s:r (direktör), Setterberg (kontorschef), Setterberg (ingenjör), Berzelius (varvschef) Hinke (verkstadsingenjör).

 

 

Text: H Johan Lundin | 2015-03-15

Foto: Okänd, ur boken "Götaverken 1841-1941"
Denna artikel är även publicerad på
Direktpress.se /Göteborg