Gröna vallen får ett välbehövligt lyft

 

Gamla klassiska Gröna Vallen har fungerat som hemmaplan för en rad fotbollsföreningar i nästan hundra år. Idag är det dock en mycket sliten och illa skött plats. En arbetsgrupp tillsattes därför tidigare i år och inom kort påbörjas en större upprustning och ombyggnation av området. Framtidsförhoppningen är att Gröna vallen ska bli en naturlig mötesplats för olika människor och intressen.

Klassiska Gröna vallen och tillhörande område med klubbhus och lekpark är idag skräpigt, slitet och mycket illa skött. För en tid sedan tillsattes därför en arbetsgrupp bestående av främst boende i området men också personer från Park- och naturförvaltningen samt från Familjebostäder.  Under våren 2008 arbetade man fram en plan för en upprustning av området. Bland de medverkande återfinns My Welther, som lett arbetsgruppen. Welther har erfarenheter från arbetet i Karl Johans torg-projektet, där boendeinflytandet precis som här utgjorde en viktig del av processen. Och säkerligen har man varit inspirerade av den relativt nya ombyggnaden av Karl Johans torg.

 

Morgondagens Gröna Vallen

Framtidsförhoppningen är att Gröna vallen ska bli en naturlig mötesplats för alla i området. Inte bara för fotbollsmatcher även om detta förstås fortfarande kommer vara det primära. När det gäller själva fotbollsplanen så är önskescenariot att kunna erbjuda två planer i framtiden, en stor elvamanna med konstgräs och en bollbinge med sarg. Elljus är en annan önskan. Dessa planer ligger dock antagligen något år fram i tiden.

Basketbollytan kommer förses med två nya korgar, parksoffor och papperskorgar kommer att sättas upp. Dessutom ska en ny lek- och samlingsyta med bl.a. volträcke, sandlåda och gungdjur för de mindre barnen ställas i ordning. Den lite egendomliga asfaltskullen och delar av omkringliggande asfaltsytor tas bort och ersätts med gräsytor och plats för klätternät. Popplarna och pilarna kommer att tas bort eftersom de är alltför gamla och skadar underliggande dränering. Utmed Gröna vallen kommer det med tiden att planteras nya träd. Dessutom kommer nya mindre träd och buskar planteras och två små perennytor anläggas. Tanken är även att kunna ställa i ordning en yta för skateboardåkning.  Förutsatt att det hela går att finansiera.

 

Klubbstugan

I dag används den slitna och eftersatta klubbstugan sporadiskt av fotbollsföreningen Öset. Men även för denna finns framtidsplaner och Sandarna BK har uttryckt intresse av att få tillgång till både en eventuell konstgräsplan och den befintliga klubbstugan för att starta kaféverksamhet.

 

Kostsamt projekt

Kostnaden för en total uppsnyggning av området har beräknats till ungefär fem miljoner kronor. Sådana summor har man inte på långa vägar i dagsläget. Familjebostäder och Park & Natur har bidragit med en halv miljon vardera, vilket räcker till att göra i ordning delar av lek- och samlingsytan och möjligen till en mindre upprustning av fotbollsplanen. Fler finansieringsprojekt sägs emellertid vara på gång och av allt döma bör man kunna få loss en del pengar från bl.a. Västsvenska idrottsförbundet.

 

En klassisk fotbollsplan

1912 brukar anges som startsår för klassiska Gröna vallen, även om den fick sitt officiella namn först 1918. Det var på en starkt sluttande äng, med en kohage som granne i väster, som fotbollsplanen anlades. I folkmun kallades området för Brinkens äng, efter arrendatorn. Här kom många av  de lokala fotbollsföreningarna som Majornas IK, Skogens IF och Silverkällan med legenden Gunnar Gren att spela sina matcher. Gren som förövrigt växte upp inte långt från fotbollsplanen. På denna tiden  var förövrigt Gröna Vallen en gräsplan.

Efter en omfattande upprustning 1924 höll planen så god kvalitet att även allianslagen IFK, GAIS och ÖIS började spela sina träningsmatcher här under vårarna. Publikintresset var enormt, i bland med upp till 10.000. besökare. Men också de lokala matcherna tilldrog sig intresse, inte minst populära Skogens IF som ofta spelade inför en stor och hängiven publik. Dåtidens publiksiffror kommer nog småklubbarna aldrig mer återfå, men förhoppningsvis kan en viss del av forna tiders glans återfås i samband med kommande upprustning. Och att Gröna Vallen likt Karl Johans torg blir en mötesplats för olika aktiviteter är en fin tanke. Framtiden får utvisa resultatet. Nedan lite bilder anno sommaren 2008.

 

 

Text & foto: H Johan Lundin | 2008-09-02

Ritningar: Helen Svenstam

Illustration: Tobbe Johansson


http://creativecommons.org

Mål fotboll
Klubbstuga gröna vallen hyra
underhåll lekplats majorna göteborg
Gröna vallen fotboll