Hörnbergska gården vid JaegerdorffsplatsenI vår serie "Tankar kring ett gammalt fotografi" reser vi denna gång tillbaka drygt hundra år i tiden och tittar på hur det såg ut vid Jaegerdorffsplatsen.

majorna, karl johansgatan, jaegerdorffsplatsen, speceriaffär, göteborg, historia, forsberg, chokladfabrik, slottsskogsgatan

Området kring det vi idag känner som Jaegerdorffsplatsen blev tidigt något av ett köpcenter för majornaborna. Här låg ett par olika speceriaffärer, sytillbehörsaffär, tobakshandel, café, krog och konfektyraffär. I den sistnämnda såldes bland annat delikatesser från den lokala och omåttligt populära Axel Forsbergs choklad & konfektfabrik. Gaveln till en av Forsbergs fastigheter skymtas till vänster i bild och i den låga byggnaden hitom anas även hans butik där många barnnäsor stått tryckta mot fönstren genom åren. Verksamheten som ursprungligen var förlagd i närheten av Marstrand hade startats 1876, men tämligen snart flyttats till Majorna och Göteborg. En annan verksamhet som satte prägel på området kring Jaegerdorffsplatsen under 1900-talets första decennier var trädgårdsmästare Dahls plantskola och blomsterodlingar, även om den till stor del låg gömd bakom ett stort plank. Vidare fanns här en erkänd segelsömmarverkstad och inte minst en föregångare till dagens vagnhall. Det var här vid Slottsskogsgatan som en av de fyra ursprungliga, elektrifierade spårvagnslinjerna hade sin ändhållplats vid uppstarten 1902.

 

Bilden vi ser är tagen omkring sekelskiftet 1900 vid hörnet Karl Johansgatan/Slottsskogsgatan, i kvarteret Nordstjernan i Majornas 1:a rote nr 97. Kameran är riktad åt öster och den ljusa, vackra träbyggnaden i blickfånget är den så kallade Hörnbergska gården. Vid den här tiden inrymde fastighetens hitersta del en relativt stor speceriaffär och i ingången bredvid låg ett café. Även till höger utanför bild låg en speceriaffär.
Fastighetens ålder är inte känd, men själva gården är av mycket gammalt datum och hade varit i sjömanssläkten Hörnbergs ägo i flera generationer under 1800-talet. Den ägdes från och med 1836 av sjökapten Petter Hörnberg som köpt den av sin svåger Martin Wilhelm Moberg för 2 500 rdr. Han hade i sin tur ärvt den av madame Anna Christina Abelin någon gång under 1800-talets början. När denna bild togs hade förmodligen släkten Hörnberg ingen koppling kvar, men exakt när fastigheten lämnade deras ögo är lite osäkert. I senare tid fick fastigheten putsades fasader, men som för så många andra byggnader i grannkvarteren klämtade klockan och någon gång runt 1960 revs den.

 

Slottsskogsgatan som syns till höger hade en delvis annorlunda sträckning än dagens och dess mynning låg ett tjugotal meter längre österut. Det är en av de tidigast bebyggda gatorna i Majorna och hade det varit möjligt att vandra upp i bildens högerkant hade vi möts av en smal och krokig gata och ett myller av små träkåkar. Längre upp på gatan hade vi också sprungit på en repslagarbana som grundats 1805 av Jonas Klint och som fanns kvar som ett lite udda inslag i stadsbilden ända fram till 1928.

Slottsskogsgatan är en gata med en mycket gammal och intressant historia som det finns all anledning att återkomma till i fler poster framöver.

 

Text: H Johan Lundin | 2015-04-01

Foto: okänd fotograf

Fotokälla: Göteborgs stadsmuseum/Gamla Majgrabbar
http://creativecommons.org