I denna bildserie visar vi nya och gamla bilder från en och samma plats. Tanken är att belysa förändringar som skett på olika ställen i Majorna. Till detta ger vi några kommentarer om vad som skett skett genom årtiondena. Fler artiklar i serien finner du här

Förr & Nu del 2
Hörnet av Koopmansgatan och Amiralitetsgatan


Amiralitetsgatan och Koopmansgatan är två klassiska gator i Majornas 3dje rote. Den sistnämnda fick sitt namn redan 1783, troligen efter riksdagsmannen Peter Coopman. Amiralitetsgatan har fått sitt namn uppkallat till erinran om det gamla amiralitetet i Göteborg, inrättat av Karl XII år 1700. Sitt officiella namn fick gatan 1883. Bilderna nedan är samtliga tagna i hörnet av Koopmansgatan och Amiralitetsgatan mellan åren 1915 och 2008.

majorna, koopmansgatan, amiralitetsgatan, bebygelse, göteborg, historia
Fotografiet ovan är taget omkring 1915
och är ganska illustrativt för hur den gamla bebyggelsen såg ut i Majorna. Det var små träkåkar av det här slaget som dominerade stadsbilden innan de för sin tid så moderna landshövdingshusen tog över. Foto: Gamla Majgrabbars arkiv


majorna, koopmansgatan, amiralitetsgatan, bebygelse, göteborg, historia, haråsen, gamla majgrabbar
Samma korsning år 1967 har en helt annan skepnad än den hade ett halv sekel tidigare. Samtliga fastigheter är rivna och backen verkar dessutom en aning uträtad. De låga trähusen har ersatts av landshövdingehus och mitt i bild reser sig Karl Johansskolans matsalsbyggnad. I bakgrunden skymtas även nya fastigheter på den så kallade Haråsen. Foto: Gamla Majgrabbars arkiv.


2008, göteborg, koopmansgatan
År 2008 ser kvarteret nästan identiskt ut som det gjorde 1967, träden har vuxit till sig en aning och frisörsalongen har blivit blomsteraffär. En annan liten detalj, är att takfönsterna i det främre huset tagits bort samt att gatan blivit enkelriktad. Hur det ser ut om 25 år får vi väl anledning att återkomma till då. Foto: H Johan Lundin

 

 

Text: Johan Lundin | 2008-07-23

 

Källor:

Carlsson, Gösta. Majorna -  En resa genom fem sekel. 2007

Föreningen Gamla Majgrabbars Jultidning 1967http://creativecommons.org

1967

2008

Ca 1915