Förr & Nu
Kusttorget Del 2 (Del 1 finner du här)

I denna bildserie visar vi nya och gamla bilder från en och samma plats. Tanken är att belysa förändringar som skett på olika ställen i Majorna. Till detta ger vi några kommentarer om vad som skett genom årtiondena. Fler artiklar i serien finner du här

det gamla göteborg, historia, majorna, göteborg, kusttorget, speceriaffär, charkuteri, chapmans torg, kullersten, torg, torghandel,
2015, kusttorget, majorna, parkeringsplats, stadsplanering, källfelt, hyreslägenhet, lägenheter, hyra, lediga lägenheter, spelbutik, baloos livs

Ungefär hundra år har passerat sedan den okända fotografen ställde upp sitt stativ på Kusttorget i Majorna. Man behöver inte betrakta den charmiga bilden särskilt länge, för att inse att inte mycket är sig likt idag. Närmare bestämt ingenting. Kusttorget och Karl Johansgatan finns visserligen kvar, men husen är borta och såväl torget som gatan har fått en helt annan karaktär.

 

När bilden togs runt 1910 eller något senare, existerade inte det vi känner som Chapmans torg. Detta invigdes först 1962 efter en omfattande sanering och nybyggnation i hela området. Åtskilliga kvarter med gammal bebyggelse utplånades på några år, där framförallt rivningarna vid Gröna gatan fick utstå en hel del kritik. Även på Karl Johansgatan revs många fastigheter och i vissa fall utplånades hela gator ur stadsbilden. Nilssonsgatan och Käkbensgatan är gator som numera endast lever kvar i lokalhistoriska skildringar och i minnet hos stadens äldre invånare. De var belägna strax öster om Chapmans torg.

 

Det långa vackra trähuset på bilden ingick i den så kallade Söderbergska handelsgården. Till denna hörde ett flertal byggnader, bland annat en ståtlig bostad som vette med ingången mot nuvarande Karl Johansgatan. J. A. Henrikssons charkuteri som vi ser i husets vänstra del drevs av Johan Alfred Henriksson och hustrun Ida Matilda Magnusson. Familjen som flyttat till Majorna i november 1906 hade tidigare varit bosatt i Gamlestaden där Johan arbetat som charkuteriarbetare ett antal år. Dessförinnan hade Johan tjänat som dräng på Öjersjö storegård i Partille och kan med andra ord sägas ha gjort en mindre klassresa under sin levnad. Personerna på bilden är inte kända, men det förefaller inte osannolikt att paret Henriksson återfinns bland dem. Kanske är det rent av dem vi ser stående längst till vänster. Familjen var bosatt i någon av fastigheterna till Söderbergska egendomen fram till 1916 då man bestämde sig för att packa och flytta till Fässberg, en bit söder om Göteborg. Charkuteriet levde dock vidare under samma namn, åtminstone en bra bit in på 1930-talet. Henrikssons roll i sammanhanget är dock oklar och under 1940-talet förefaller det som om budfirman Kustens bud, som var beläget i kvarteret, övertagit delar av charkuteriets lokaler.

 

Kusttorget har av tradition varit en plats där man handlat med charkuteriprodukter och hade vi backat klockan några år, hade det suttit en skylt med namnet ”Hanssons charkuteri kött och fläskhandel” på husväggen i stället. När denna startades är inte känt, men den fanns åtminstone under 1890-talet. I äldre tider såldes annars det mesta av köttet direkt på torget av tillresta bönder, ofta under mycket dåliga hygieniska förhållanden.

I hörnet av samma fastighet som charkuteriet, ser vi även en cigarraffär. Denna kom senare även att omfatta pappershandel och var nog egentligen mer att betrakta som lite av en diversebutik. Husets ålder är inte känd, men redan när denna bild togs hade Söderbergska gården många år på nacken och hade tidigare inrymt bland annat värdshusrörelse. Hela gården revs våren 1947, som ett första mer omfattande steg i moderniseringen av området.

 

Till höger i bild på andra sidan Karl Johansgatan, ser vi Karl J. Floréns smör- och speceributik. Denna lite säregna butik påminde med sitt breda och spretiga sortiment närmast om en lanthandel. 1926 var den nära att rivas i samband med att Karl Johansgatan breddades, men flyttades i stället en bit inåt. Floréns butik bytte senare namn till Karl J. Floréns efterträdare och låg kvar ända fram till huset revs 1962. Strax till vänster om Floréns, skymd av tobaksbutiken, låg Georg Asserlinds Järn- & färghandel. Här bakom hade även Theodor Nilssons legendariska speceriaffär och skeppshandel varit belägen under 1800-talets andra hälft. Handelsboden drevs vidare en bit in på 1900-talet av Alfred Helgesson och Birger Jansson innan den ståtliga köpmansgården revs 1926 då gatan breddades. Det är förövrigt från denna välkända köpman och skeppsredare som nämnda Nilssonsgatan fått sitt namn. Kullerstensgatan som var en mycket smal och mörk sådan, var belägen alldeles till vänster om Floréns butik. Den präglades, precis som flera av granngatorna, av trångboddhet och av svåra och osanitära förhållanden. När gatan utplånades några år innan Chapmans torg invigdes, var många fastigheter dåligt underhållna och idag reser sig i stället en av Källfelts stora hyresfastigheter bakom den svunna cigarrhandeln.Text: Johan Lundin | 2015-10-10
Foto: okänd / H Johan Lundin
Fotokälla: Göteborgs stadsmuseum


http://creativecommons.org