Skridskoåkning vid Lundbyvassen

Tankar kring ett gammal fotografi

Skridskoåkning vid Lundbyvassen. Lundby, Hisingen Göteborg

Denna något suddiga vinterbild tar betraktaren till Lundbyvassen på Hisingen. Området är ännu oexploaterat och delar av Lundby kan i det närmaste beskrivas som rena landet. På bilden ser vi hur några av traktens barn dragit på sig skridskorna, kanske lånade eller hyrda sådana då det var långt ifrån alla familjer som hade råd med dem. Annars var skridsko ett mycket populärt vinternöje i Göteborg och varje del av staden hade sina speciella isar man samlades vid. På Hisingen var det exempelvis många som begav sig till Slätta damm. Det åktes också skridsko vid Pumpgatan, som fått sitt namn efter den pump som låg där. Det berättas att man brukade pumpa upp avloppsvatten i dammar där traktens barn sedan åkte. Huruvida vattnet renades ordentligt får vara osagt…

 

Vid Pumpgatan låg också Hisingstads lekfält som förvaltades av Sällskapet för friluftslekar. Sällskapet som bildades 1898 hade med hjälp av bidrag från staden i uppgift att uppföra och sköta en rad lek- och idrottsplatser. I uppgiften ingick också att anordna kommunala skridskobanor. 1935 tog ”Styrelsen för Göteborgs stads idrottsplatser” över sällskapets huvuduppgifter och 1943 upphörde det.

Byggnaden mitt i bild är Hisingsstadskolan och till höger närmast Ramberget ser vi Renströmska badanstalten och apoteket Nordstjärnan.

 

Text: H Johan Lundin | 2014-04-1

Foto: okänd fotograf

Fotokälla: Lundby hembygdsförening

 

Fler bilder i serien "Tankar kring ett gammalt fotografi" finner du här


http://creativecommons.org