Förr & Nu del 6
Korsningen Karl Johansgatan / Älvsborgsgatan

 

I denna bildserie visar vi nya och gamla bilder från en och samma plats. Tanken är att belysa förändringar som skett på olika ställen i Majorna. Till detta ger vi några kommentarer om vad som skett skett genom årtiondena. Fler artiklar i serien finner du här

Karl Johansgatan, majorna, göteborg, bensinmack, älvsborgsskolan
systembolaget, majorna, göteborg, carnegiebostäder, carnegie, vagnhallen majorna, karl johansgatan

Den översta bilden är tagen någon gång under mitten av 1960-talet och visar bland annat den klassiska BP-macken som invigdes 1955.  Det är en av få Svenska arkitektritade bensinmackar, ritad av Sidney White och PA Ekholm i senfunkisstil. Noterbart är det säregna, utskjutande pulpettaket som genom sin sinnrika konstruktion höll sig uppe utan stöttepelare.

Byggnaden stod kvar så sent som 2001, men togs då av okänd anledning bort. Antagligen eftersom macken inte längre var bemannad och helt enkelt ansågs onödig. En obemannad mack fanns dock kvar i ytterligare ett antal år.

Här tror man förstås att historien om den småcharmiga bensinmacken slutar, men till min stora förvåning upptäckte jag nyligen i Göteborgs Fria Tidning att det faktiskt inte är så. Det visade sig att förnuftiga människor hade valt att montera ned hela byggnaden och magasinera den, då den ansågs arkitektoriskt värdefull. 2006 fick bensinmacken nytt liv i Växjö då ett projekt vid namn "Macken" eller "Arabymacken" startades. Arabymacken är en mötesplats för integration, sysselsättning och återvinning, bland annat reparerar man och bygger om gamla grejor som annars skulle ha slängts. www.arabymacken.se

 

Den vitputsade byggnaden bakom bensinmacken är Älvsborgsskolan som uppfördes 1869 då den ersatte Carnegies skolhus vid S:ta Birgitta kapell. Till höger om själva skolbyggnaden ligger gymnastiksalen som även användes som samlingslokal. 1958 bytte skolan namn till Klippans skola. Detta blev emellertid kortvarigt, under åren 1965-66  revs skolan tillsammans med  många andra byggnader i området till förmån för Oscarsleden.

 

Till vänster i bild skymtar hörnet av Carnegies arbetarbostäder. Carnegie var en av landets största industriella anläggningar vid mitten av 1800-talet. Framförallt var det som sockerbruk man gjorde sig ett namn, men Carnegie bryggde även porteröl vilket är det folk främst förknippar företaget med idag. Den som fick anställning vid bruket ansågs mycket lyckligt lottad då man drev en omfattande social verksamhet för sina anställda. Företaget hade bland annat egen kyrka och skola, dessutom hade man en rad åtråvärda bostäder som var avsedda för arbetarna. De flesta av dessa bostäder är rivna och även den som skymtar på bilden har hotats av flera rivningsförsök. Huset ägs av fastighetskontoret som haft långtgående planer på att riva det, utan planer för någon nyexploatering. Det har hävdats att huset ligger för nära vägen, ett lite märkligt resonemang med tanke på att det uppförts en rad nya bostäder på andra sidan vägen.

 

Den nyare bilden är tagen i juni 2011 och det är inte utan att man ställer sig frågan vad syftet egentligen är med platsen? Korsningen är idag en av Majornas mindre charmiga platser och borde verkligen ses över.  Att bygga nytt verkar vara uteslutet, åtminstone bostadshus. Men varför inte anlägga en liten butikslokal och någon form av park i stället? Den tillsynes meningslösa grusplanen som används som bilparkering gör inte många lyckliga.

 

 

Text & Foto: Johan Lundin  | 2011-10-16

Det äldre fotot är hämtat ur boken "Bilden av Göteborg II" av Robert Garellick

 

Källor

Carlson, Gösta.  "Majorna - En resa genom fem sekler"

Garellick, Robert.  "Bilden av Göteborg II"

Göteborg Fria Tidning, 20 november 2009

Lindälv, Elof.  "Klippans Kulturreservat"http://creativecommons.org