Sandarnas BK's Minigolf

 

Sedan många år tillbaka driver Sandarnas BK en minigolfbana vid sin klubbstuga i Majorna. Här följer en enkel guide till de 18 hålen.

Så här säger Wikipedia:

Bangolf är en variant av golf som spelas med en putter på små banor, så kallade hål. En bangolfrunda består normalt sett av 18 hål, men det förekommer även 12 hål. Hålen ska vara 6-18 meter långa och vanligen byggda i asbestcement (så kallade europabanor) eller betong och trä, ofta med en yta i till exempel grön filt för att efterlikna en green. Dessa har ofta olika typer av hinder och en "kopp" i slutet där bollen ska hamna. Runt varje hål finns en sarg som minskar risken för att bollen ska fara iväg på villovägar. Bangolf uppstod i USA på 1920-talet och några år senare kom det till Sverige. Namnet bangolf förekommer i svensk media från 1983.

 

Regler

Målet på varje hål är att med hjälp av klubban sänka bollen i koppen på så få slag som möjligt. Det högsta antal slag som utdelas per hål är sju, så den som missar sitt sjätte slag tilldelas automatiskt sju slag. Antal slag brukar antecknas och summeras i ett protokoll. Som slutresultat räknas totalsumman av slagen för respektive spelare. Den som klarat rundan på minst antal slag vinner. Varje hål inleds vid utslagsplatsen. Där brukar finnas flera små fördjupningar som bollen kan placeras i inför utslaget. Spelaren kan fritt välja mellan dessa efter individuellt tycke. På vissa hål finns en markerad linje på sargerna, oftast i närheten av utslagsplatsen. Linjen kan vara markerad med exempelvis färgade tejpbitar. När någon gjort ett utslag och bollen inte lyckats passera markeringarna måste personen räkna slaget och börja om från utslagsplatsen tills bollen passerat markeringarna eller högsta antalet slag uppnåtts. Om bollen hamnar utanför banan läggs den in där den slogs ut. Inga extraslag tillkommer. När bollen hamnar nära sargen eller ett hinder får spelaren flytta ut den 20 centimeter. Det är tillåtet att byta klubba men inte boll mellan slagen på en bana. Undantag kan godkännas om bollen går sönder eller försvinner. Vid tävling finns domare, men vid amatörspel brukar övriga spelare agera domare. Att sänka bollen i koppen på ett enda slag kallas för en spik.

 

 

Text: Tobbe | 2008-07-16

Foto: Alf Sjöberg

Mer info och öppettider: www.sandarnabk.se


http://creativecommons.org

Bangolf, minigoolf, sandarna, majorna. gäteborg, spela golf,
"Tobbe golfkung" guidar dig genom
Sandarnas minigolfbanor

För sig som vill veta mer om bangolf

Svenska Bangolfförbundets Hemsida

Svenska Bangolfförbundet på FacebookBana 1

Första banan är ett test på om du kan slå rakt. Inga trix behövs utan bara ett rakt lagom hårt slag och du har en hole-in-one, eller spik som man säger på bangolfspråk.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Bana 4

Ett rakt hål igen. Denna gången med en böjd stålskena som hinder som skickar tillbaka bollen om du missar gliporna till höger eller vänster. Eftersom röda märken finns alldeles efter utslagspunkten så behöver bollen ej flyttas tillbaka om hindret ej passeras. I övrigt spelas hålet som bana 3Bana 7

Här gäller det att sikta rakt igen. Du skall över den lilla upphöjningen mellan de två klossarna. Hindret är första röda märkning så passerar du det inte det så får du börja om på ny kula. Denna bana verkar vara svagt konvex (buktar upp i mitten) så minsta lilla avvikelse från den raka vägen och du hamnar i hindret.

Bana 10

Den här banan liknar bana 2 och 8 och spelas på ungefär samma sätt. Men till skillnad från de banorna så har bankonstruktören här bestämt att djävlas med spelarna genom att lägga hålet uppe på en brygga. Men med klaffen uppfälld längst bak så blottas ytterliggare ett hål vilket gör saken lite enklare. Återigen måste bollen genom nått av hålen för att undvika ytterliggare slag från startpunkten. Slutresultatet av rundan beror för oss minigolfamatörer faktiskt mycket på hur bra man lyckas på dessa tre hål. Det kan enkelt bli både 5, 6 eller 7 slag på dessa banor.

Bana 13

Detta är den enda vinkla banan av alla 18. Har du gott sikte kan du satsa på mittersta hålet i hindret. Kommer du igenom så finns en god chans på att bollen går direkt i koppen. Är du inte lika säker på ditt sikte så kan du prova med de större hålen vid sidan men då minskar chanserna till hole-in-one. Är du helt usel på att sikta så kan du blunda och slå, teoretiskt sett borde du ha större en 50 % chans att komma igenom eftersom hålen utgör en större yta av hindret än hindret självt. Men teori är en sak och praktik en annan….Bana 16

En av de längsta banorna. Slå rakt och ganska hårt och du hamnar rätt. I annat fall blir det att spela sig fram slag för slag


Bana 2

Denna banan kan spelas svårt (med nedfälld mojäng) eller lätt (uppfälld dito). Vi spelar för övrigt alla banor lätt om det finns inställningsmöjligheter. Man känner sig inte lika kass då nämligen. Med det sagt så är meningen att komma ner i det fyrkantiga hålet och var bollen sedan tar vägen på andra sidan har man ingen riktig koll på. Med tur i hålet men oftast sker inte så. Det rekommenderas det att spela denna bana med vall, på så vis kommer bollen i vinkel mot det fyrkantiga hålet vilket gör att en större yta av hålet exponeras för bollen = större chans att träffa det. Slå inte för hårt, lagom är lite lösare än vad du tror….spela bangolf i Göteborg majorna

Bana 5

Ganska enkel bana. Du skall passera hindret till höger eller vänster (återigen är vallning enklast) och få bollen att rulla ner i hålet som finns bakom den böjda stålskenan. Eftersom det finns en liten krok att fälla ned längst upp på backen så blir det mycket enklare. Slå hårt så att bollen träffar kroken och du är hemma. Vad som händer på andra sidan kan man inte styra men med fru Fortuna på sin sida så kan den hamna rätt i koppen. Skulle du missa att passera hindret så är det utslagsplatsen nästa igen eftersom hindret är den första röda märkningen.

Bana 8

Ett svårt hål. Är i mångt och mycket en svårare kopia av bana 2 och spelas på samma vis.


 

 

 


Bana 11

Bana 11 kan få vem som helst att gråta. Bolluslingen skall ner i hålet på toppen av backen. Det låter enkelt och med (o)jämna mellanrum kan det faktiskt lyckas på första slaget. Men för det mesta får man svärande gå fram och tillbaka mellan banans båda ändar. För där behagar bollen att vara istället för i hålet.Bana 14

Längst upp på banans backe finns en glipa längs banans hela bredd där bollen skall ned. Med en spak kan hålets storlek regleras mellan litet och löjligt litet. För att lyckas passera måste du slå mycket lösare än du tror, minsta lilla touch i bakkanten och bollen kommer ofelbart tillbaka. Återigen är vallning en bättre lösning än ett helt rakt slag eftersom hålet ur bollens synvinkel blir lite större när den kommer snett mot springan (försök att hoppa snett eller rakt över en bäck och se på vilket av de två sätten som bäcken verkar bredast så förstår du vad jag är ute efter).
Bana 17

Detta kan mycket väl vara den svåraste banan. Och längsta. För att du skall ha en chans så måste klaffarna på hinderna vara uppfällda (om du inte är väldigt duktig). Banan lutar uppåt hela vägen till hålet så inte bara måste du slå extremt rakt utan ganska hårt också för annars orkar bolleländet inte upp hela vägen utan rullar tillbaka. Men drämmer man på för kung och fosterland så studsar bollen istället mot bakersta vallen och rullar sedan sakta men säkert ner hela vägen till utslagsplatsen. Här blir det lätt så att en eller annan svordom kan lämna munnen. Inte för att det hjälper på nått vis men det kan kännas lite bättre…

Bana 3

Ytterligare ett rakt hål, men här måste du välja att passera hindret (fäll upp klaffen på hindret!) till höger eller vänster. Eftersom hindret är rött så måste det passeras annars skall bollen tillbaka till utgångspunkten (om det finns ett rött märke före hindret så måste det märket passeras för att bollen ej skall behöva flyttas tillbaka till utslagsplatsen). Slå ej hårt för då studsar bollen lätt tillbaka så mycket att den passerar hindret på vägen åter vilket är surt. Att valla bollen två tredjedelar framför hindret verkar vara enklaste sättet att komma förbi om du inte har perfekt sikte.


Bana 6

Ingen förklaring behövs. Slå rakt och passera första (helst båda) hindret. Annars skall bollen tillbaka till ruta ett. Hole-in-one är inte omöjligt här med en gnutta tur och ett bra sikte.Spela minigolf göteborg

Bana 9

En trevlig bana som återigen sätter dit sikte på prov. Du måste passera första hindret för att slippa spela om bollen från utslagsplatsen. Med tur och bra sikte så är det chans på hole-in-one, annars får du lita till din vallnings-skiglighet för att minimera antalet slag. Om du nu passerar första hindret det vill säga.

Bana 12

Bana 12 är som synes sponsrad av SEB och är den enda banan med egen sponsring. Varför det är så står skrivet i stjärnorna. Kanske kan man jämföra banan med chansen att lyckas med att få ett lån på SEB. I så fall är chansen en lång uppförsbacke med en trång passage som skall passeras innan man hittar hålet. På kortet syns det inte så bra men banan lutar alltså hela vägen fram till hindret så man måste slå relativt hårt. Men inte för hårt för då studsar bollen mot bortersta vallen och kommer tillbaka igen hela vägen till utslagsplatsen.
Bana 15

Här är den banan som ger dig störst chans att fixa en hole-in-one om inte bana 18 räknas. Återigen gäller det att slå rakt och lagom hårt. Vinklarna runt hålet gör det hela lite enklare så håll dem nedfällda. När bollen åkt i hålet mellan vinklarna är allt klart då banan slutar där. Röda markeringar finns direkt efter utslagsplatsen så missar du kan du spela bollen från platsen där den stannar om du så vill

Bana 18

Nu skall bollen upp för backen och in i hålet som finns i mitten av bakkanten. Du kan drämma till ordentligt om så önskas för bollen studsar inte tillbaka om den väl träffar rätt. Valla går om man så vill men ger ingen fördel. Eftersom detta är sista hålet så behåller banan bollen och du kan istället räkna samman resultatet. Under denna rundan fick fotografen 50 slag vilket är bra för en glad amatör. Banrekordet i sin tur är på 34 slag om jag minns rätt. Vad jag fick är hemligt.