Varför heter det Majorna?

 

Varför Majorna heter just Majorna kanske inte är så lätt att lista ut. Att det skulle ha med titeln major eller månaden maj verkar föga troligt tycker de flesta. När dessa alternativ avfärdats så verkar det inte finnas mycket fler ord i den moderna svenskan som passar in och de flesta ger upp. Någon kanske går ett steg längre och gissar på att det kan vara något gammaldialektalt ord eller ett arv från vår danska och norska historia. Sanningen är den att något garanterat riktigt svar inte finns, utan ett par teorier där den mest troliga lutar åt Finland.

Namnet Majorna användes första gången officiellt på 1650-talet. Namnet är med stor säkerhet något som använts av folket på plats och som sedan blivit det officiella och inget namn som någon myndighetsperson hittat på. Majorna stavades förr i tiden inte som idag utan olika former såsom Mayerne, Majerne, Maijerne och Maijorna har använts innan man på 1700-talet började använda dagens stavning. Men de olika stavningarna ger i sig inga nya ledtrådar till varifrån namnet kommit utan verkar helt enkelt bara spegla hur olika man stavat ett och samma ord under ett antal år.

 

Sju små stugor

På den första kartan där Majorna omnämns så avser namnet en plats inte så långt ifrån Gamla Älvsborgs fästning där sju stugor låg i en liten klunga och dessa inhyste förmodligen personer som arbetade på fästningen eller med andra till den hörande verksamheter. Vad man också vet är att arbetare och soldater från Finland och Estland på 1600-talet tidvis låg förlagda vid fästningen där de arbetade med att bygga på och reparera fästningen. Om någon nu undrar vad i hela friden finska och estniska soldater gjorde på en svensk fästning så är svaret att både Finland, Estland och resten av Baltikum vid denna tid var svenskt. Så vad har då dessa finnar och ester med namnet Majorna att göra? Jo, på både finska och estniska (språken är nära släkt) betyder ”maja” en koja eller liten stuga! Man vet också att man på andra ställen kallat sina provisoriska samlingar av kojor och stugor utanför befästningar och dylikt för major. Så när någon frågat var de bodde så kunde de kanske pekat på sin stugor och sagt ”i majorna” (majorna är pluralformen av maja). Namnet har sedan efterhand fått beteckna ett större område än det de sju ursprungliga stugorna omfattade för att till sist bli till dagens Majorna. Och denna teori låter i mina öron ganska rimligt, vilket de flesta forskare också tycker, varför detta är den förklaring som anses troligast.

 

Sjömärke, sankmarker och kyrkor

Det finns även andra försök till förklaringar. Till de teorier som låter någorlunda rimliga hör den om att ordet Majorna skulle kunna härstamma från ordet ”mej” eller ”maj” som brukades i trakten för ett landmärke. Tanken är att när man seglade in i Göta älv så brukade man sig av olika landmärken ”mej/maj” och att dessa märken fick ge namn till platsen. Majorna skulle då betyda inseglingsmärkena/landmärkena vid Göta älvs mynning. Sedan finns ett par mindre troliga, till denna skaran hör den om att Majorna skulle fått namnet efter det gamla västsvenska ordet för sankmark ”mad”. Mad i plural, alltså sankmarkerna, heter ”maderna” och detta skulle sedan förvandlats till Majorna. Svagheten i detta resonemang är att man inte känner till några dylika sankmarker som skulle ha legat här. Till sist så finns de som är otroliga, till dem hör den om att Majorna skulle fått sitt namn efter de två Mariakyrkorna som legat här. På något vis skulle alltså ”Maria” eller ”Mariakyrkorna” transformerats om till Majorna. Det kanske är möjligt men eftersom namnet Majorna är äldre än någon av dessa kyrkor så undrar man varför teorin överhuvudtaget presenterades. Personligen tror jag mest på den finsk/estniska teorin men eftersom inga definitiva bevis finns så är det fritt fram med egna teorier!

 

Text: Tobbe Johansson | 2009-09-27

Bilder hämtade från Göteborgs Stadsmuseums arkiv


http://creativecommons.org

Älvsborgs fästning, gamla älvsborg, älvsborgs slott, majorna, göteborg
Gamla Älvsborg år 1563, åt vilka Majornas första invånare sannolikt arbetadeSamtida kopparstick över Älvsborgs belägring av danskarna i maj 1612


På den här kartan från 1655 syns Majornas "sju hus" som kan ha givit namn

åt stadsdelen. Kartan i sin helhet visar dåvarande Kungsladugårds ägor


En inte helt trolig teori är att namnet Majorna härstammar från ordet

”mej” eller ”maj” som brukades i trakten för ett landmärke. Akvarell av W. Alexi