Varför heter det
som det heter?

 

I Majorna finner du många namn på gator, torg och andra platser som kan verka konstiga eller ovanliga. Här försöker vi reda ut varför en del av dem heter som de heter.1. Bangatan - har fått sitt namn uppkallat efter den repslagarebana som Ingela Gathenhielm lät uppföra på gatans västra sida år 1722. Bangatan fick sitt namn 1882 och anses traditionellt vara gränsen mellan Majorna och Masthugget.

 

2. Chapmans torg - torget och även en gata är uppkallad efter Charles Chapman som var en legendarisk sjökapten verksam i Majorna under 1700-talet.

 

3. Djurgårdsgatan - fick sitt officiella namn 1918 efter en svunnen djurpark under Älvsborgsslott.

 

4. Elof Lindälvsgatan - Elof Lindälv var en lärare med stort intresse för hembygdforskning, arkeologi och fornforskning. Han skrev många böcker varav flera om Majorna och blev för sitt arbete utnämnd till hedersdoktor. Den något okända gatan är belägen vid Stena Lines tysklandsterminal.

 

5. Galateagatan - Galatea var en havsnymf i den grekiska mytologin. Sitt officiella namn fick gatan redan 1883 och det lär ha hämtats från en lägenhet som gick under namnet Galatea.

 

6. Jaegersdorffplatsen - på platsen låg tidigare ett torp som hette Jägersdorf. Torpet har troligen fått namn efter den sista stora svenska segern i tyska Pommern som skedde i just byn Jägersdorf.

 

7. Käkbensgatan - gatan finns inte längre utan försvann helt ur stadsbilden i samband med de stora sanerings- och byggprojekten som ägde rum runt Chapmans torg i slutet på 1950-talet. Sitt namn har den med största sannolikhet fått efter en stor valkäke som en sjöman hängt upp ovanför sin ingång för många, många år sedan.

 

8. Lantvärnsgatan - Till minne av de lantvärnsmän som dog i lantvärns-sjukan 1808-1809 och som begravdes i grannskapet. Gatan är belägen ovanför Vagnhallen Majorna.

 

9. Märlspiksgatan - en märlspik är ett verktyg för att splitsa tågvirke, rep och vajrar vid exempelvis sjömansarbete. Gatan återfinns uppe på Gråberget.

 

10. Olof Strålegatan - Olof Stråle av Ekna var kommendant på Älvsborgsfästning när den kapitulerade till danskarna 1612.

 

11. Oljekvarnsgatan - uppkallad efter en vattendriven oljekvarn, som fanns i Djurgårdsbäcken förr i tiden. Gatan fick sitt namn 1883.

 

12. Peter Bagges gata - driftig handelsman som bl.a. hade glasbruk och salterirörelse nere vid Röda Sten vid 1700-talets mitt. Namngiven 1918.

 

13. Röda sten - en mängd olika förklaringar finns till namnet. Allt från att den färgats röd av blod från en stupad vid en strid till att den fungerat som sjömärke och därför rödmålats.

 

14. Silverkällegatan - en vattenkälla med ovanligt klart och frisk vatten fanns här tidigare med just namnet Silverkällan. Gatan fick sitt officiella namn 1918.

 

15. Skeppsgossegatan - på örlogsskeppen hade man förr småpojkar som fick utföra vissa sysslor. Antagningsåldern varierade mellan åtta till femton år. Krigsarkivets äldsta rulla över skeppsgossar daterar sig från 1677 men man vet att det funnits skeppsgossar sedan slutet av 1500-talet. Systemet avvecklades helt så sent som 1939.

 

16. Strandridaregatan - en strandridare var en beriden lägre tulltjänsteman vid tullverkets kustbevakning med uppgift att avpatrullera stranden nära rikets sjögräns (denna titel ersattes 1832 av kustuppsyningsman).

 

17. Ståthållaregatan - ståthållare är en gammal titel, använd redan under romartiden. I Sverige har ståthållare funnits sedan senmedeltid som titel för befälhavaren på de kungliga fästningarna. Ståthållaregatan fick sitt namn 1918 till minne av ståthållarna på Älvsborgs slott.

 

18. Svanebäcksgatan - tidigare gick här en bäck med namnet Svanbäcken,   troligen kommer namnet av att svanar förr höll till här under vintrarna.

 

19. Såggatan - uppkallad efter den vindkraftdrivna såg (Wädersågen) som låg ungefär där Carl Johans kyrka reser sig idag. Gatan fick sitt officiella namn redan 1882 och då hette den Sågbergsgatan. På Majorna.nu finns en artikel om vädersågen och dess verksamhet.

 

20. Taubegatan - uppkallad efter Evert Taube som under en period bodde i ett av husen på gatan. Det så kallade Taubeska huset räddades åt eftervärlden genom att helt sonika lyftas upp och bogseras bort till sin nuvarande plats. Gatan fick sitt nuvarande namn så sent som 1970.

 

21. Vitögatan - Namngiven 1935 efter Vitön där Andrées nordpolsexpedition förolyckades i slutet av 1800-talet

 

 

Text: Johan Lundin & Tobbe Johansson | 2008-08-26

Foto: H Johan Lundin


http://creativecommons.org


Olof Strålegatan är namngiven efter den kommendant på

Älvsborgsfästning som år 1612 kapitulerade mot danskarna.

 

 

 bangatan, bangatan 10, göteborg, majorna, fasader

Bangatan har fått sitt namn efter ett repslageri på platsen.

 

 

Djurgårdsgatan, majorna, göteborg, landshövdingehus

Namnet Djurgårdsgatan härstammar från en
svunnen Djurpark under Älvsborgsslott

 

 

 Peter Bagges gata, landshövdingehus, majorna, kungsladugård, göteborg

Den driftige handelsmannen Peter Bagge med intressen i bl.a.

Trollhättekanal har fått en gata uppkallad efter sig i Kungsladugård.

 

 

 Strandridaregatan, landshövdingehus, kungsladugård, majorna, göteborg

Den långsträckta Strandridaregatan vid Mariaplan fick sitt  officiella

namn 1918, uppkallad efter en form av beridna tulltjänstemän.