Spårvagnskonduktör Karl Ludvig

Svensson och hans kolleger 1910

Tankar kring ett gammalt fotografi och den elektriska spårvagnens barndom

Spårvagn, linje 3, göteborgs spårvägar, historia, gammal spårvagn, 1910, majorna, spårvagnschaufför, konduktör, spårvagnslinje, asea, M1

Någon gång runt 1910 ställde dessa tre herrar upp sig för fotografering framför en av stadens första elektriska spårvagnar. Mannen mitt i bild heter Karl Ludvig Svensson och arbetade som konduktör. Vilka hans kolleger var är tyvärr inte känt, men av allt att döma är det vagnens förare till vänster och ytterligare en konduktör till höger.

Att köra spårvagn vid den här tiden var inte alla gånger så angenämt. Som det framgår på bilden satt föraren i det närmaste helt oskyddad mot dåligt väder och vintertid var det inte ovanligt att de ådrog sig allvarliga köldskador. I början av 1910-talet utrustades vagnarna med plattformsskydd efter en tids irriterade diskussioner mellan spårvägsstyrelsen och yrkesinspektionen huruvida det var nödvändigt eller inte. Någon expert på spårvagnar är jag inte, men vagn "nummer 6" på bilden bör vara av typen M1 och tillverkad av ASEA 1902 eller 1903. Den hade plats för 20 sittande och 18 stående passagerare. Den öppna släpvagnen "nummer 159" är förmodligen en hästspårvagn som byggts om för den elektriska spårvägstrafiken.

När spårvägen elektrifierades 1902 fanns det fyra olika linjer som betecknades med färg i stället för nummer. Linjen mellan Majorna och Redbergslid (Slottsskogsgatan - Olskrokstorget) var den blå linjen, den fick nummer 3 när nummersystemet infördes 1909. Linjen har sedan ändrat sträckning några gånger under årens lopp och trafikerar idag Marklandsgatan - Kålltorp, men den blå färgen har den behållit på linjekartorna ända fram till våra dagar.

 

Är det någon som har något att berätta om bilden så vore det väldigt intressant att få ta del av detta. Vem var Karl Ludvig Svensson förutom konduktör på Göteborgs spårvägar? Och var befann de sig när bilden togs för drygt hundra år sedan i den elektriska spårvägens barndom? Något säger mig att vagnen står parkerad vid Carnegies fabrik vid Klippan, dit linje 3 förlängdes vid behov för de spårvagnar som hade släpvagn

 

 

Text: H Johan Lundin | 2014-04-09

Foto: Okänd fotograf  (Gamla Majgrabbars arkiv)

Kommentera bilden på Facebook

 

Denna artikel finns även publicerad på bloggen

"Från en svunnen tid" på Direktpress Göteborghttp://creativecommons.org