Ved-Petter

Majorna har haft en lång rad original genom årens lopp. En av de mer berömda var Ved-Petter eller "Sanningen pärla" som han också kallades.

För många av äldre tiders original rådde svåra ekonomiska förutsättningar. Att man levde i direkt misär var inget ovanligt. En av Majornas mer kända original var Ved-Petter, han hankade sig fram genom att köpa upp avfallsvirke nere vid Barkens och Barkmans brädgårdar i hamnen. Virket sålde han sedan vidare i små partier till Majornas invånare. Några större förtjänster gjorde han inte och när brädgårdarna lades ner försvårades hans situation. Men han fortsatte att köpa eller tigga till sig virke från annat håll och i kombination med lite lumpsamlande, småaffärer och bidrag från vänliga medmänniskor klarade han sig nätt och jämnt.

 

Trogen sina barndomskvarter

Ved-Petter hette egentligen Knut Evald Zachrisson, vilket ytterst få torde känt till. Han växte upp i Majorna och var förmodligen också född där. Hans fader var maskinist på repslagarbanan vid Slottsskogsgatan där familjen skall ha bott i hans tidiga barndom. Senare flyttade familjen till den nu försvunna Höglundsgatan, belägen mellan Chapmans torg och Jaegerdorfsplatsen. Dessa kvarteren blev han i princip trogen under hela sitt liv. På lite olika ställen där det erbjöds tak över huvudet bodde han under mycket enkla och i bland direkt primitiva former. Att han bodde i dragiga skjul var inget ovanligt och ett tag bodde han i några gamla övergivna växthus nere vid Klippan. Trots detta hade han en mycket god hälsa, vilket förvånande många.

 

En snäll människa

Ved-Petter var en snäll och omtyckt människa som sällan störde någon eller var till besvär. Han kallades i bland för "Sanningen pärla", namnet kommer från hans lite speciella sätt att göra affärer. Han lurades inte, men hade ett lite eget förhållningssätt till sanningen...

Ved-Petter levde som nämnt under mycket knapra förhållande, men trots att han hade det fattigt och svårt så drog han sig alltid för att söka hjälpa hos fattigvården. Denna var han livrädd för och hans behov av frihet var omåttligt stort. 66 år gammal dog han av en hjärnblödning i en vedbod nere i hamnen. Boden hade fungerat som hem under hans sista tid.

 

 

Text: Johan Lundin | 2013-03-17)


http://creativecommons.org


Ved-Petter rörde sig främst i områdena kring Chapmans torg och Jaegerdorfsplatsen. Här syns han med sin säck balanserad på axlarna. Teckning från Gamla Majgrabbar.

 

Vedpetter, majorna, original, höglundsgatan

Den försvunna Höglundsgatan och dess hus fick ge vika för grävskoporna när de drog fram över Majorna under 1960-talet. Läs mer om Höglundsgatan i vår serie Förr & Nu