Majorna, göteborg
Majorna täcker en yta av 465 hektar
(31 av dem består av älven, sjöar och åar)

landshövdingshus, majorna, kungsladugård,älvsborgsgatan, göteborg, historia
Den vanligaste storleken på lägenhet i Majorna är 2 rum och kök.

På bilden syns landshövdingehus längs Älvsborgsgatan

spårvagn, samuel lundin, göteborg
1267 barn och ungdomar går i kommunal grundskola i Majorna

Visste du att?

 

Statistik, data och fakta är vi svenskar fantastiskt duktiga på. Här är en mängd sådana uppgifter om Majorna. De flesta helt meningslösa för gemene man men det gör kanske inte dem mindre intressanta. Här är i alla fall lite statistik från 2006.

 


Visste du att?

 

• Majorna täcker en yta av 465 hektar (31 av dem består av älven,  sjöar och åar). Det motsvarar en fyrkant där alla sidorna är cirka 2,15 km.

 

• Det finns 22 återvinningsstationer i stadsdelen.

 

• Det bor nästan 29250 personer i Majorna och av dessa är 14108 män och 15146 kvinnor.

 

• 251 personer är 90 år eller äldre.

 

• 1375 har utländskt medborgarskap medan 2217 är svenskar som är födda utomlands.

 

• 4066 flyttade från medan 4148 flyttade till Majorna.

 

• Den vanligaste lägenhetsstorleken är 2 rum och kök (7532 st.) medan det endast finns 424 lägenheter med fem eller fler rum och kök.

 

• 44500 fordon i snitt passerar Fiskhamnsmotet varje vardag.

 

• Att det i Majorna finns 7324 privatägda personbilar vilket innebär att det går 4 personer på varje bil, att jämföra med siffran för riket som är 2 invånare.

 

 

• Att 29 personer jobbar med jordbruk, skogsbruk eller fiske medan 2774 arbetar med handel och kommunikation.

 

• 1433 fick socialbidrag vilket motsvarar 4,9 % av invånarantalet.

 

• 1267 barn och ungdomar går i kommunal grundskola i Majorna.

 

• Den största grundskolan är Karl Johansskolan med 446 elever.

 

• Majornas bibliotek hade 148 321 besök vilket gör det till ett av de populäraste i Göteborg.

 

• Medelinkomsten är 198 400 kronor per år och att 529 personer tjänade en halv miljon eller mer per år.

 

• Att valdeltagandet var 77,9 %.


Text: Tobbe Johansson | 2008-07-09

Foto H. Johan Lundin


http://creativecommons.org