Varför blir vi nervösa?

Nervositet är en känsla som vi alla upplever ibland. Den kan orsakas av många olika saker, t.ex när man ska tala inför publik, träffa nya människor eller göra ett prov.

För vissa människor kan nervositeten vara hämmande och hindra dem från att göra saker som de vill göra, medan andra gillar att bli nervösa och känner att denna känsla hjälper dem att prestera bättre.

Rädslan av att misslyckas

En av de främsta orsakerna till att människor blir nervösa är rädslan av att misslyckas. Denna rädsla kan orsakas av en rad olika saker, t.ex rädsla för att inte vara tillräckligt bra eller rädsla för att göra andra besvikna.

När vi är rädda för att misslyckas leder det ofta till att vi känner oss ängsliga och nervösa. Detta beror på att vi är oroliga för vad som kan hända om vi inte lyckas.

Rädslan över vad andra kommer tycka om en

En annan orsak till att människor blir nervösa är rädslan för vad andra människor kan tycka om dig.

Detta kan bero på flera olika saker, till exempel att man är blyg eller har dålig självkänsla och självförtroende. När vi är rädda för att andra ska döma oss negativt beror det alltså oftast på att vår egna självbild inte är riktigt hundra, och vi inte är riktigt trygga i oss själva.

Hur kan du minska din nervositet?

Det finns ett antal olika metoder som du kan använda för att försöka minska din nervositet. Ett sätt är att meditera, vilket innebär att sitta tyst med slutna ögon och fokusera på avslappnande tankar.

En annan metod är att göra djupa andningsövningar, som innebär att du tar långa in och utandningar genom näsan. Om du märker att dessa metoder inte fungerar för dig kan det vara bra att prata med en terapeut som specialiserar sig på dessa psykiska problem.

Vi hoppas att denna artikel har varit till hjälp och gett dig en inblick i varför vi blir nervösa. Om du har några frågor eller funderingar kring det vi tog upp idag är du mer än välkommen att höra av dig till oss.