Går det att leva off grid?

Det finns en växande rörelse av människor som är intresserade av att leva off grid. Det innebär att de vill hitta sätt att leva utan att förlita sig på traditionella former av energi och nyttigheter.

Det finns många olika anledningar till varför någon väljer att göra detta, men vanligaste rör det sig om önskan om en oberoende självförsörjning.

Vad innebär att leva off grid?

En av de första sakerna du måste fråga dig själv är vad exakt du menar med off grid? Det finns nämligen olika nivåer när det kommer till detta. Vissa människor kanske bara vill koppla ur elnätet och fortfarande använda traditionella energiformer som gas eller propan.

Andra kanske vill helt göra sig av med all yttre energi och leva helt och hållet på egen hand. Det finns många olika sätt att göra detta, men det kräver mycket arbete och förberedelser.

Hur mycket kostar det?

Hur mycket pengar du behöver lägga ut beror på hur mycket du vill ändra på din nuvarande livsstil. Om du helt enkelt vill koppla bort dig från samhället, och leva på egen hand kan detta projekt kosta en hel del om du fortsatt vill ha elektricitet och rinnande vatten.

En av de största kostnaderna är att köpa mark och bygga ett hus från grunden, men även energiförsörjning är en punkt där initialkostnaden kommer vara ganska stor..

Du måste också betala för eventuella nya apparater som kan behöva bytas ut, t.ex ett solpanelsystem eller små vindkraftverk.

Kan jag fortfarande använda internet?

En av de största farhågorna som folk som bestämt sig för att leva off grid har, är om de fortfarande kommer att kunna få tillgång till internet. Svaret på detta beror på vilken typ av off grid liv du väljer att leva..

Vissa vill helt isolera sig från omvärlden, men om du känner att du fortsatt vill kunna ha tillgång till nätet är det inget som säger att du inte kan ha det.